Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Akceptuję
Dystrybucja - Bayer CropScience ochrona roślin

Bezpieczeństwo i sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Centralnym Magazynie Dystrybucyjnym Środków Ochrony Roślin Bayer CropScience na terenie Alliance Logistic Center przy ulicy Pass 20H w Błoniu.

Realizując przepisy zawarte w art. 261 ust. 6 pkt 1 znowelizowanej Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150) firma Bayer Sp. z o.o. jest obowiązana do regularnego dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Centralnym Magazynie Dystrybucyjnym Bayer CropScience na terenie Alliance Logistic Center przy ulicy Pass 20H w Błoniu. Zgodnie z Ustawą Bayer Sp. z o.o. realizuje ten obowiązek przez udostępnienie niniejszej informacji na swojej stronie internetowej.

Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CropScience w Błoniu oraz wszystkie znajdujące się w nim instalacje technologiczne i magazynowe są pod stałą kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska, Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej oraz posiadają wymagane zgody dopuszczające je do eksploatacji.

Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CropScience w Błoniu jest nowoczesnym bardzo dobrze wyposażonym i zabezpieczonym obiektem tego typu w Polsce. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących Zakładów o Dużym Ryzyku Powstania Poważnej awarii Przemysłowej. Magazyn przechowuje środki ochrony roślin w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. Dokonywane czynności to mało skomplikowane operacje logistyczne, wykonywane przez doświadczony i wyszkolony personel, znajdujący się pod stałym nadzorem kadry zarządzającej. Wszystkie urządzenia i instalacje są konserwowane przez wykwalifikowany personel, a odpowiednie służby cyklicznie kontrolują stan techniczny.

Projekt Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience został wykonany w Centrali Bayer CropScience AG w Niemczech. W projekcie uwzględniono wymagania bezpieczeństwa uregulowane prawem polskim, prawem niemieckim, prawem europejskim oraz wytycznymi branżowmi przemysłu środków ochrony roślin. Na etapie projektowania zostało wyeliminowanych wiele zagrożeń. Teren wybrany pod budowę magazynu jest wolny od niebezpieczeństw typu: osunięcie ziemi, zalanie czy powódź. W przypadku intensywnych opadów śniegu właściciel kompleksu podpisał stosowną umowę z firmą zajmującą się usuwaniem zalegającego śniegu z dachów magazynów.

Sposób postępowanie w przypadku wystąpienia awarii:

  1. W sytuacji zagrożenia o ewakuacji pracowników decyduje osoba do tego upoważniona, która przed podjęciem takiej decyzji ocenia stan zagrożenia. O możliwym zagrożeniu informują specjalne instalacje detekcji gazów oraz instalacja tryskaczowa. W przypadku ewakuacji osoba odpowiedzialna powiadamia wszystkich pracowników na terenie magazynu oraz odpowiednie służby: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Gazowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
  2. W przypadku awarii kierujący akcją ratowniczą powiadamia sąsiednie firmy poprzez sieć telefoniczną.
  3. Kierujący akcją ratowniczą wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji, kieruje pracowników najkrótszą drogą do wyjścia ewakuacyjnego. Następnie do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie udzielana zostaje pierwsza pomoc ewentualnym poszkodowanym.
  4. W przypadku zagrożenia pożarowego bądź chemicznego pracownicy postępują zgodnie z instrukcją dotyczącą ochrony życia i zdrowia w tej sytuacji.
  5. Po przybyciu służb ratowniczych kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym zdarzeniu oraz o podjętych działaniach.
Podsumowując: celem nadrzędnym działań firmy Bayer jest utrzymywanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W swojej codziennej praktyce Bayer wypracowuje najwyższe standardy jakościowe i techniczne, minimalizując tym samym wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa. Zarząd firmy Bayer jest świadomy spoczywającego na nim obowiązku utrzymania i stałego poprawiania bezpieczeństwa Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer CropScience w Błoniu.